POLÍTICA DE PRIVACITAT , DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Protecció de dades

  1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L.(Terranova, Espai Gastronòmic), informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L., i sota la seva responsabilitat.
  2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web i qualsevol dels nostres formularis, seran incorporades a un fitxer de clients, titularitat de FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L., inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de donar-li els nostres serveis de restauració i hostaleria, gestionar els clients i mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions promocionals, comercials, actuacions, productes i serveis de restauració.
  3. Veracitat i obligatorietat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades de contacte i enviament són obligatòries.

 

  1. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant els formularis de captació de dades i/o de missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament d’informació per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè podrà en qualsevol moment, manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@sanartrade.com, indicant la referència BAIXA TERRANOVA.
  2. Mesures de Seguretat: FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L., manifesta que compleix tots els requisits legals i les mesures de seguretat esmentats a la LOPD 15/99 de 13 de desembre i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la llei.
  3. Videovigilància: En compliment de l’article 5.1. de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de l’article 3.b. de la Instrucció 1/2006, de 8 de Novembre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, informem a les persones assistents a l’establiment Terranova, Espai Gastronòmic que les seves dades personals s’incorporaran al fitxer anomenat “Videovigilància” i seran tractades amb la finalitat de control de seguretat a través d’un sistema de videovigilància.

 

  1. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de l’usuari: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI dirigida a c/ la Jonquera, 91 – 17600 Figueres, indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@sanartrade.com, indicant la referència LOPD TERRANOVA.

 

Drets de imatge

Les persones assistents a Terranova, Espai Gastronòmic, donen el seu consentiment i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seva imatge i veu puguin ser gravades per FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L. (Terranova, Espai Gastronòmic), o per qualsevol mitjà de comunicació autoritzat,  i posteriorment puguin ser difoses a la seva pàgina web, xarxes socials i en qualsevol mitjà de comunicació per a la difusió promocional i/o comercial de Terranova, Espai Gastronòmic, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal, ni restricció territorial i sense contraprestació econòmica.

 

Drets d’imatge i propietat intel·lectual d’esdeveniments

FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L., és titular de tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats, directament o indirectament, de qualsevol esdeveniment que es realitzi al local Terranova, Espai Gastronòmic.

Els dispositius electrònics personals, com ara càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils i altres dispositius de comunicacions personals estan permesos a l’interior del local sempre que qualsevol gravació, i/o qualsevol imatge que sigui captada ho sigui per a ús personal, privat, i únicament amb finalitats no comercials.

Per tant queda terminantment prohibida la captació, filmació o gravació d’imatges o sons amb finalitats comercials sense la prèvia autorització escrita FRANCISCA YSACH MASÓ, S.L.